Skuteczność antykoncepcji - sprawdź, na ile możesz czuć się spokojna!

Wydrukowano z portalu
21 plus 7

Ponad połowa Polaków deklaruje, że stosuje jedną z metod antykoncepcji. Jak dotąd, pomimo wielu lat badań klinicznych, nie udało się odkryć idealnego sposobu zabezpieczającego przed ciążą, który byłby zarazem bezpieczny, skuteczny, odwracalny, nie wpływał na jakość życia seksualnego, łatwy w odstawieniu, powszechnie dostępny oraz nienaruszający norm religijnych, kulturowych czy społecznych. Obecnie każda metoda antykoncepcyjna obarczona jest jakimś ryzykiem.

Ryzyko zajścia w ciążę pomimo stosowania antykoncepcji można ocenić na podstawie współczynnika opracowanego w 1932 roku przez Raymonda Pearla. Wartość wskaźnika oznacza liczbę niepożądanych ciąż w ciągu roku stosowania wybranej metody wśród 100 kobiet (12 cykli w ciągu roku u 100 kobiet to 1200 cykli).  

Przykłady:

  • Wartość wskaźnika Pearla dla prezerwatywy damskiej wynosi 5,0.
  • Oznacza to, że w ciągu roku 5 kobiet, które stosowały prezerwatywę damską jako jedyną formę antykoncepcji, zaszło w ciążę.
  • Wartość wskaźnika Pearla dla tabletek antykoncepcyjnych dwuskładnikowych wynosi 0,001. Oznacza to, że w ciągu roku wśród 100 000 kobiet stosujących tę metodę jako jedyną tylko 1 zaszła w ciążę.

 

Warto wiedzieć, że wartości współczynnika różnią się w zależności od:

  • stosowanej metody antykoncepcji (np. sztuczne metody antykoncepcji są bardziej skuteczne od metod naturalnych),
  • stopnia skrupulatności w przestrzeganiu zaleceń danej metody,
  • badanej próbki populacji (różne źródła mogą podawać nieco inne wartości wskaźnika).

 

 

Poniżej przedstawiono porównanie wartości wskaźnika Pearla dla poszczególnych metod antykoncepcyjnych, które stosowano rozłącznie z innymi metodami. Tabela uwzględnia fakt, czy dana metoda była skrupulatnie przestrzegana (pełna dyscyplina stosowania).

 

Im niższy wskaźnik Pearla, tym dana metoda antykoncepcyjna jest skuteczniejsza.

 

Metoda Antykoncepcji

Przy pełnym przestrzeganiu zaleceń dot. stosowania danej metody

Przy niepełnym przestrzeganiu  zaleceń dot. stosowania danej metody

HORMONALNE

Tabletki antykoncepcyjne dwuskładnikowe

0,001*

2,5*

Tabletki antykoncepcyjne dwuskładnikowe monofazowe

0,001*

0,3*

Tabletki antykoncepcyjne dwuskładnikowe dwufazowe

0,2*

2,5*

Tabletki antykoncepcyjne dwuskładnikowe trójfazowe

0,2*

2,0*

Tabletki jednoskładnikowe „Minitabletki”

0,5^

1,0^

Plastry antykoncepcyjne

0,6^

0,9^

Iniekcje hormonalne typu depot

0,3^

0,3^

Pierścienie dopochwowe

0,65^

0,65^

Wkładki wewnątrzmaciczne hormonalne

0,1*

0,3*

Implanty

0,2*

0,3*

BARIEROWE
(MECHANICZNE)

Prezerwatywy męskie

3,0^

14,0^

Prezerwatywy damskie

5,0^

21,0^

Błony dopochwowe

6,0*

10,0*

Kapturki naszyjkowe

9,0^

40,0^

Gąbki plemnikobójcze

17,0*

24,0*

Środki plemnikobójcze

6,0^

26,0^

„AWARYJNE” I INNE

Tabletki „po”

0,4*

2,0*

Wkładki wewnątrzmaciczne z jonami miedzi

1,2*

3,0*

Wazektomia (mężczyzny)

0,10*

0,15*

„NATURALNE” 
METODY”

 

OKRESOWA
WSTRZE-MIĘŹLIWOŚĆ 

Kalendarzyk małżeński

14,0*

50,0*

Metoda termiczna

0,8*

1,4*

Metoda Billingsów (śluzu)

1,0*

23,0*

Metoda objawowo- termiczna

3,0*

35,0*

 

Metoda LAM (laktacyjna)

2,0^

20,0^

 

Stosunek przerywany

4,0*

27,0*

 

Wstrzemięźliwość seksualna

Zupełna wstrzemięźliwość
0,0

Okresowa wstrzemięźliwość: 1,0 – 50,0^

 

Współżycie bez zabezpieczenia

85,0^

85,0^

* statystyki skuteczności metod antykoncepcyjnych pochodzą z: „Położnictwo i ginekologia”, t. 2, G. Bręborowicz, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010

^ statystyki skuteczności metod antykoncepcyjnych pochodzą z: „Podstawy seksuologii” pod red. nauk. Z. Lew-Starowicza, V. Skrzypulca, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa  2010

Skomentuj artykuł

Skracanie i przedłużanie cyklu Stany nagłe w ginekologii