Uzależnienie od masturbacji – objawy

Wydrukowano z portalu
21 plus 7

Objawy uzależnienia od masturbacji

Masturbacja to czynności służące osiągnięciu podniecenia seksualnego. Obserwowane u obojga płci, mają służyć przyjemności, nie zawsze łączącej się z orgazmem. Uprawiają ją dzieci i młodzież w okresie nauki własnego ciała i popędu. Dorośli onanizują się w celu rozładowania napięcia seksualnego czy w grze wstępnej. Z pewnością znajdzie tyle samo zwolenników, co przeciwników. Podkreśla się zarówno jej zalety, jak i wady. Tym ostatnim warto przyjrzeć się bardziej – czy masturbacja,  która zdecydowanie częściej łączona jest z negatywnymi skutkami, rzeczywiście jest taka „zła”?

Studium psychologii seksualnej, rozpowszechnione w badaniach Alfreda Kinseya już w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku, wskazywało przede wszystkim na to, że większość z nas jej doświadczyło. Według różnych danych nawet 90% mężczyzn i 70% kobiet z taką formą osiągnięcia podniecenia miało styczność. Jej powszechność zdaje się nikogo nie dziwić. Mimo to stanowi temat tabu, na który niechętnie rozmawiamy. Niewiele ponad 15% naszych rodaków przyznaje się do onanizmu. A przecież jest on spotykany wśród dzieci, nastolatków, dorosłych i osób starszych. Co ciekawe, nie ma tu znaczenia również stan cywilny – pomiędzy singlami, a osobami w związkach jej występowanie nie różni się aż tak diametralnie. Istnieją badania mówiące o rzadkim stwierdzaniu czynności mających imitować masturbację nawet u płodów w okresie ciąży – można zatem otwarcie przyznać, że jest ona częścią seksualnego życia człowieka.

Brak wiarygodnych przesłanek do uznania masturbacji za jednoznacznie negatywne lub pozytywne zjawisko pozostawia wiele niedopowiedzeń. W piśmiennictwie specjalistycznym próbowano udowodnić jej prozdrowotny wpływ na zdrowie człowieka. Uzyskane wyniki świadczyć miały o zmniejszeniu ryzyka zachorowania na raka prostaty, wzmocnieniu układu odpornościowego czy bardziej prozaicznych kwestii jak rozładowanie napięcia i zmniejszenie stresów w życiu codziennym. Istotny zysk wynikać miał także z poznawania własnego ciała, zaznajomienia się z anatomią, technikami pobudzenia seksualnego co w wieku dorosłym miało służyć bogatszemu doświadczeniu seksualnemu. Należy jednak zastanowić się, jakie objawy wskazują na uzależnienie od masturbacji.

Uzależnienie od onanizmu – objawy

Jednak zogniskowanie pragnień seksualnych na sobie może wywierać także negatywne skutki dla psychiki człowieka. Wierzenia religijne w jednoznaczny sposób odnoszą się do takiego postępowania. Z racji braku związku z prokreacyjną funkcją kontaktów seksualnych, masturbacja jest uznawana za działanie niepoprawne i niekorzystne. Jest przedstawiana jako czynność zakazana, egoistyczna, skoncentrowana na własnych potrzebach. Niebezpieczeństwo ma się także łączyć z tym, że nadużycie tej formy seksualności ma zaburzać w przyszłości życie w związku. Kontakty intymne w parze, poprzedzone długoletnią masturbacją w konkretnych przypadkach, mogą nie przynosić oczekiwanej satysfakcji. Dodatkowo podporządkowanie nałogowi może przedefiniować podstawowe potrzeby. Zmiana przyzwyczajeń i reguł, oraz kierowanie swoim postępowaniem tylko w celu znalezienia się w sytuacji swobodnej realnie zaburzają funkcjonowanie. Zatem należy zastanowić się, jakie są objawy uzależnienia od onanizmu.

Niebezpieczeństwa związane z objawami uzależnienia od masturbacji

Masturbacja staje się nałogiem, jeśli czynności z nią związane zostają przedefiniowane w priorytet. Przymus, z jakim się łączą, ogranicza samoocenę, zmienia się także na niekorzyść postrzeganie własnej osoby w otaczającym świecie. Wstyd, zakłopotanie, wstręt do siebie i depresja głęboko zaburzają codzienność i wpływają na wszystkie aspekty życia czy to zawodowego czy rodzinnego. Odsuwanie partnera, zmniejszenie popędu w stosunku do drugiej osoby, unikanie zbliżeń mogą narazić na szwank współżycie w związku.

Objawy uzależnienia od masturbacji, zwłaszcza w ich skrajnym nasileniu mogą rzecz jasna kierować w stronę zaburzeń psychicznych. Kompulsywne, niepohamowane zachowania autoerotyczne mogą stać się takim samym uzależnieniem jak alkoholizm. Szeroki dostęp do treści erotycznych w telewizji, prasie, internecie i anonimowość z tym związana stają się czynnikiem wyzwalającym. Obsesyjne myśli mogą zaburzać racjonalną ocenę sytuacji. Pokonanie naturalnych mechanizmów hamujących w skrajnych przypadkach doprowadza do zachowań agresywnych, skierowanych na płeć przeciwną, do ekshibicjonizmu bądź nawet czynów zakazanych. Naruszenie nietykalności drugiej osoby może skutkować konsekwencjami prawnymi.

Jak w każdym nałogu najważniejsze jest to, by mieć na tyle dużo siły i woli walki, aby  stwierdzić, że jest to realny problem. Początek tej drogi to właśnie przyznanie się przed samym sobą, że dzieje się coś niepokojącego. Od tego momentu zaczyna się długa podróż, w której niezbędnymi towarzyszami będą psycholog i seksuolog. Identycznie jak z rzuceniem palenia czy abstynencją – nie będzie to droga łatwa i przyjemna. Każda jednak droga zaczyna się od pierwszego kroku.

VIB/219/05-2018

Skomentuj artykuł

USG - badania ciążowe Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV, Human Papilloma Virus)