Antykoncepcja - vademecum

Wydrukowano z portalu
21 plus 7

Antykoncepcja jest terminem określającym zespół metod i sposobów działania mających na celu zapobieganie niepożądanej ciąży w wyniku stosunku płciowego.

Pomimo wielu lat badań klinicznych jak dotąd nie udało się odkryć idealnej metody antykoncepcyjnej, która byłaby zarazem bezpieczna, skuteczna, odwracalna, niezaburzająca jakości życia seksualnego, łatwa w odstawieniu, łatwo dostępna, nienaruszająca norm religijnych, kulturowych czy społecznych. Obecnie każda metoda antykoncepcyjna obarczona jest jakimś ryzykiem.

Działania zmierzające do uniknięcia ciąży można dzielić na dwie grupy metod antykoncepcyjnych: tzw. metody antykoncepcji sztuczne i naturalne. Te pierwsze zabezpieczają przed zapłodnieniem komórki jajowej przez plemnik (oraz przed zagnieżdżeniem w jamie macicy) głównie przez barierę mechaniczną, chemiczną lub działanie hormonów. Większość antykoncepcyjnych metod naturalnych polega na okresowej abstynencji seksualnej w okresie wyznaczonym na podstawie samoobserwacji dni płodnych kobiety. Warto pamiętać, że metody naturalne są mniej skuteczne od metod sztucznych, co jest spowodowane między innymi wpływem działania nieprzewidywalnych czynników (np. zmiana klimatu, stres, choroby) na regularność cyklu menstruacyjnego.

Poniższa tabela zawiera porównanie wartości wskaźnika Pearla (czyt. więcej: wskaźnik Pearla) dla poszczególnych metod antykoncepcyjnych (stosowanych rozłącznie z innymi metodami) w zależności od tego, czy metoda była skrupulatnie przestrzegana (pełna dyscyplina stosowania), czy też nie były przestrzegane wszystkie zalecenia danej metody (mniejsza dbałość o dokładność stosowania). Im niższa wartość wskaźnika, tym skuteczniejsza metoda antykoncepcji.

 

 

Metoda Antykoncepcji

Przy prawidłowym przestrzeganiu zaleceń dot. stosowania danej metody

Przy niepełnym przestrzeganiu  zaleceń dot. stosowania danej metody

HORMONALNE

Tabletki antykoncepcyjne dwuskładnikowe

0,01*

2,5*

Tabletki antykoncepcyjne dwuskładnikowe monofazowe

0,01*

0,3*

Tabletki antykoncepcyjne dwuskładnikowe dwufazowe

0,2*

2,5*

Tabletki antykoncepcyjne dwuskładnikowe trójfazowe

0,2*

2,0*

Tabletki jednoskładnikowe „Minitabletki”

0,5^

1,0^

Plastry antykoncepcyjne

0,6^

0,9^

Iniekcje hormonalne typu depot

0,3^

0,3^

Pierścienie dopochwowe

0,65^

0,65^

Wkładki wewnątrzmaciczne hormonalne

0,1*

0,3*

Implanty

0,2*

0,3*

BARIEROWE (MECHANICZNE)

Prezerwatywy męskie

3,0^

14,0^

Prezerwatywy żeńskie

5,0^

21,0^

Błony dopochwowe

6,0*

10,0*

Kapturki naszyjkowe

9,0^

40,0^

Gąbki plemnikobójcze

17,0*

24,0*

Środki plemnikobójcze

6,0^

26,0^

„AWARYJNE” I INNE

Tabletki „po”

0,4*

2,0*

Wkładki wewnątrzmaciczne z jonami miedzi

1,2*

3,0*

Wazektomia (mężczyzny)

0,10

0,15

„NATURALNE” METODY”

OKRESOWA WSTRZE-MIĘŹLIWOŚĆ

Kalendarzyk małżeński

14,0*

50,0*

Metoda termiczna

0,8*

1,4*

Metoda Billingsów (śluzu)

1,0*

23,0*

Metoda objawowo-termiczna

3,0*

35,0*

 

Metoda LAM (laktacyjna)

2,0^

20,0^

 

Stosunek przerywany

4,0

27,0

 

Wstrzemięźliwość seksualna

Zupełna wstrzemięźliwość: 0,0

Okresowa wstrzemięźliwość: 50,0^

 

Współżycie bez zabezpieczenia

85,0^

85,0^

* statystyki skuteczności metod antykoncepcyjnych pochodzą z: „Położnictwo i ginekologia”, t. 2, G. Bręborowicz, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010

^ statystyki skuteczności metod antykoncepcyjnych pochodzą z: „Podstawy seksuologii” pod red. nauk. Z. Lew-Starowicz, V. Skrzypulec, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010

Skomentuj artykuł

Zmiany endometrium w cyklu miesiączkowym Błona dziewicza