Kontakt

Polpharma Biuro Handlowe
Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 6
00-728 Warszawa

tel. +48 22 364 61 00
fax +48 22 364 61 02

www.polpharma.pl

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
KRS 0000043523
NIP 525-21-13-462
Kapitał zakładowy 6.187.000 zł (wpłacony w całości)