Lekarz przepisał mi:


Podaj nam swój wiek

wyświetlimy najpierw treści dostosowane do Ciebie.

Zamknij
Strona główna

Kontakt

kontakt

POLPHARMA ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE

ul. Bobrowiecka 6

00-728 Warszawa

+48 22 364 61 00

+48 22 364 61 02

https://polpharma.pl/

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie

KRS 0000043523

NIP 525-21-13-462

Kapitał zakładowy 6.187.000 zł (wpłacony w całości)