Wskaźnik Pearla

Wydrukowano z portalu
21 plus 7

Skuteczność metod antykoncepcyjnych można ocenić na podstawie współczynnika opracowanego przez Raymonda Pearla w 1932 r. Wskaźnik Pearla wskazuje, jakie jest ryzyko zajścia w ciążę pomimo stosowania antykoncepcji.

Wartość wskaźnika oznacza liczbę niepożądanych ciąż wśród 100 kobiet stosujących daną metodę antykoncepcji (jako jedyną) w ciągu roku, czyli przez około 1200 cykli. 

Wartości wskaźnika różnią się w zależności od stosowanej metody antykoncepcji oraz w zależności od stopnia skrupulatności w przestrzeganiu zaleceń danej metody.

Im niższy wskaźnik Pearla, tym dana metoda antykoncepcyjna jest skuteczniejsza.

Poniżej przedstawiono porównanie wartości wskaźnika Pearla dla poszczególnych metod antykoncepcyjnych (stosowanych rozłącznie z innymi metodami) w zależności od tego, czy metoda była skrupulatnie przestrzegana (pełna dyscyplina stosowania), czy też nie były przestrzegane wszystkie zalecenia danej metody (mniejsza dbałość o dokładność stosowania).

 

Metoda Antykoncepcji

Przy prawidłowym przestrzeganiu zaleceń dot. stosowania danej metody

Przy niepełnym przestrzeganiu  zaleceń dot. stosowania danej metody

HORMONALNE

Tabletki antykoncepcyjne dwuskładnikowe

0,01*

2,5*

Tabletki antykoncepcyjne dwuskładnikowe monofazowe

0,01*

0,3*

Tabletki antykoncepcyjne dwuskładnikowe dwufazowe

0,2*

2,5*

Tabletki antykoncepcyjne dwuskładnikowe trójfazowe

0,2*

2,0*

Tabletki jednoskładnikowe „Minitabletki”

0,5^

1,0^

Plastry antykoncepcyjne

0,6^

0,9^

Iniekcje hormonalne typu depot

0,3^

0,3^

Pierścienie dopochwowe

0,65^

0,65^

Wkładki wewnątrzmaciczne hormonalne

0,1*

0,3*

Implanty

0,2*

0,3*

BARIEROWE (MECHANICZNE)

Prezerwatywy męskie

3,0^

14,0^

Prezerwatywy żeńskie

5,0^

21,0^

Błony dopochwowe

6,0*

10,0*

Kapturki naszyjkowe

9,0^

40,0^

Gąbki plemnikobójcze

17,0*

24,0*

Środki plemnikobójcze

6,0^

26,0^

„AWARYJNE” I INNE

Tabletki „po”

0,4*

2,0*

Wkładki wewnątrzmaciczne z jonami miedzi

1,2*

3,0*

Wazektomia (mężczyzny)

0,10

0,15

„NATURALNE” METODY”

OKRESOWA WSTRZE-MIĘŹLIWOŚĆ

Kalendarzyk małżeński

14,0*

50,0*

Metoda termiczna

0,8*

1,4*

Metoda Billingsów (śluzu)

1,0*

23,0*

Metoda objawowo-termiczna

3,0*

35,0*

 

Metoda LAM (laktacyjna)

2,0^

20,0^

 

Stosunek przerywany

4,0

27,0

 

Wstrzemięźliwość seksualna

Zupełna wstrzemięźliwość: 0,0

Okresowa wstrzemięźliwość: 50,0^

 

Współżycie bez zabezpieczenia

85,0^

85,0^

* statystyki skuteczności metod antykoncepcyjnych pochodzą z: „Położnictwo i ginekologia”, t. 2, G. Bręborowicz, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010

^ statystyki skuteczności metod antykoncepcyjnych pochodzą z: „Podstawy seksuologii” pod red. nauk. Z. Lew-Starowicz, V. Skrzypulec, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010

Skomentuj artykuł

Wargi sromowe większe Wzgórek łonowy